SID demo

PHONEXIA
UX / UI design
2019

Webová aplikace, která bude jednoduše prezentovat technologii SID (identifikaci a verifikaci volajícího).

Aplikace měla být intuitivní (vzhledem ke složitosti technologie) a jednoduchá na ovládání, odezvu a prezentaci výsledků.

Má role

Ideace spolu s developery, product ownerem, marketingem, obchodníky. Rapidní prototypování, design, testování a oponentura implementace.


Problém

Aktuální demo všech technologií fungovalo jen na systémech Windows a Linux. Existovala i jednoduchá varianta webového dema, které však byly vytýkány neduhy jako: neintuitivnost, design, zpětna odezva. Prezentace však probíhají na různých místech a událostech. Výjimkou nejsou rauty a večírky s hlasitým okolím a okolnostmi s nároky na ovládání, aby bylo opravdu jednoduché.

Z tohoto mi vyplynuly dvě základní skutečnosti, ze kterých jsem i vycházel:

  1. Aplikace bude optimalizována pro mobily a
  2. bude opravdu nutné zvolit přístup “jedna funkce na obrazovku”, aby ona jednoduchost byla zachována v rámci nezahlcování kognitivních funkcí.

Ideace

Začali jsme klasicky představením a upřesněním person a prostředí. Rozebrali si možnosti funkcí a domluvili se na postupu mobile-first. Díky kterému jsme se mohli soustředit opravdu jen na to podstatné a zároveň měli řešení pro stěžejní zařízení — mobil.

Typické bylo neustálé zjednodušování a otázka “je tohle potřeba”? Tak jsme se dostali až na “dřeň” jen toho nutného.

Proces diskuze — whiteboard/papír — iterativní design se osvědčil.

phx-sid-whiteboard-01
phx-sid-whiteboard-02
phx-sid-whiteboard-03
IMG_7530
IMG_1340
IMG_5171

01_01-login
01_01-home
01_02-home-open
04_01-verify
05_01-enroll
05_02-enroll-end
06_01-STT
06_02b-STT-transcription
06_02c-STT-transcription
07_02-blacklist-suggestion-selected
07_02-blacklist-suggestion
07_05-BL-call
00_00-menu-open
wide-01_01b-login

Řešení & výsledek / design

Výsledkem byla jednoduchá aplikace v Angularu, pomocí které bylo možné komunikovat se serverem s technologiemi a v podstatě v reálném čase vyhodnocovat volajícího.


Jakým problémům jsme čelili

Problémem číslo jedna byl čas. Termín nebyl jen negativní, ale pozitivní ve smyslu, že jsme se museli zaměřit opravdu jen na to důležité.

V průběhu práce se objevil další požadavek na zobrazení transkripce řeči. Toto se nám podařilo úspěšně navrhnout a implementovat


Přínos pro klienta, zákazníky & business

V prvním kroku vždy klient představuje zákazníkům SID demo a ti jej pak mohou dále používat. Pokud by si někdo (obchodník i zákazník) měl pamatovat postupy nebo číst návod, tak by řešení nefungovalo.

V našem případě aplikaci může používat i laik a přesto získá pocit, že aplikace “něco” dělá a získává správný výsledek s adekvátní odezvou.

Dle ohlasu klienta aplikace splňuje vše požadované pro demonstraci technologie a jednoduché používání aplikace.Co mi projekt přinesl

Rychlý a iterativní přístup, kde jsou ihned vidět výsledky a je možné chyby opravit ihned v počátku je zásadní.

Časový rámec s blízkým termínem nemusí být na škodu, pokud “vidíme” na konec projektu a pracujeme s časovou rezervou.