SID demo

PHONEXIA
UX/UI designer
2019

Co se dělalo

Webová aplikace, která jednoduše bude prezentovat technologii SID (identifikace řeči). Aplikace měla být intuitivní (vzhledem ke složitosti technologie) a jednoduchá na ovládání, odezvu a prezentaci výsledků.

Aplikace měla umožnit identifikaci a verifikaci volajícího a několik dalších požadavků.


Jaký byl problém & co nás napadlo

Aktuální demo všech technologií fungovalo jen na systémech Windows a Linux. Existovala i jednoduchá varianta webového dema, které však byly vytýkány neduhy jako: neintuitivnost, design, zpětna odezva. Prezentace však probíhají na různých místech a událostech. Výjimkou nejsou rauty a večírky s hlasitým okolím a okolnostmi s nároky na ovládání, aby bylo opravdu jednoduché.

Z tohoto mi vyplynuly dvě základní skutečnosti, ze kterých jsem i vycházel:

  1. Aplikace bude optimalizována pro mobily a
  2. bude opravdu nutné zvolit přístup “jedna funkce na obrazovku”, aby ona jednoduchost byla zachována v rámci nezahlcování kognitivních funkcí.

Má role

Do projektu jsem byl přizván jako UX designer. Ovšem charakter velice agilního vývoje předurčil mou roli i jako UI designéra pro rapidní prototypování a díky developerům i brzké výsledky funkční aplikace.

Řešil jsem:

  1. Ideaci spolu s developery (frontend, backend), product ownerem, marketingem, obchodníky;
  2. návrhy nezbytných (základních funkcí) aplikace, návaznosti aplikace;
  3. design, testování a oponentura implementace

Ideace

Začali jsme klasicky představením a upřesněním person a prostředí. Rozebrali si možnosti funkcí a domluvili se na postupu mobile-first. Díky kterému jsme se mohli soustředit opravdu jen na to podstatné a zároveň měli řešení pro stěžejní zařízení — mobil.

Typické bylo neustálé zjednodušování a otázka “je tohle potřeba”? Tak jsme se dostali až na “dřeň” jen toho nutného.

Proces diskuze — whiteboard/papír — iterativní design se osvědčil.Řešení & výsledek / design

Výsledkem byla jednoduchá aplikace v Angularu, pomocí které bylo možné komunikovat se serverem s technologiemi a v podstatě v reálném čase vyhodnocovat volajícího.


Jakým problémům jsme čelili

Problémem číslo jedna byl čas. Termín nebyl jen negativní, ale pozitivní ve smyslu, že jsme se museli zaměřit opravdu jen na to důležité.

V průběhu práce se objevil další požadavek na zobrazení transkripce řeči. Toto se nám podařilo úspěšně navrhnout a implementovat


Přínos pro klienta, zákazníky & business

V prvním kroku vždy klient představuje zákazníkům SID demo a ti jej pak mohou dále používat. Pokud by si někdo (obchodník i zákazník) měl pamatovat postupy nebo číst návod, tak by řešení nefungovalo.

V našem případě aplikaci může používat i laik a přesto získá pocit, že aplikace “něco” dělá a získává správný výsledek s adekvátní odezvou.

Dle ohlasu klienta aplikace splňuje vše požadované pro demonstraci technologie a jednoduché používání aplikace.Testimonial is comming.

Pavel Krajča — Product manager, PHONEXIA

Co mi projekt přinesl

Rychlý a iterativní přístup, kde jsou ihned vidět výsledky a je možné chyby opravit ihned v počátku je zásadní.

Časový rámec s blízkým termínem nemusí být na škodu, pokud “vidíme” na konec projektu a pracujeme s časovou rezervou.

< zpět na výpis projektů